CDS (KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI) NASIL YORUMLANIR?

CDS NEDİR?

İsterseniz önce CDS in ne olduğunu açıklayarak konumuza başlayalım. CDS ingilizce “Credit Default Swap” teriminin baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. Türkçeye “Kredi Temerrüt Swapları” olarak çevrilir.”Kredi Risk Primi” olarakta kullanımı bulumaktadır. İlk 1995 yılında J.P. Morgan tarafından ekonomi dünyasına kazandırılmıştır. Basitçe açıklamak gerekirse; borçlunun, alacaklıya ödeyeceği borcu ödememesi ihtimaline karşı alacaklının bu borcu 3. kuruma sigorta ettirmesidir. Yani alacaklının verdiği verdiği borcu sigorta ettirmesidir. Bu sigorta karşılığında ödenen ücretlere ise CDS spreadleri denilir. BDDK nun Ağustos 2008 tarihli 3 sayılı “Çalışma Tebliği” nde CDS aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.

CDS PRİMİNİ DÜŞÜRÜCÜ YADA YÜKSELTİCİ ETKENLER NELERDİR?

Ülke CDS puanının yükselip düşmesini sağlayan etkenler üzerinde duralım birazda. CDS puanları üzerinde farklı zamanlarda değişik kurum, kuruluş ve akademisyenlerin yaptığı araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda farklı etkenler araştırılmış ve sonuçları incelenmiştir. Bu sonuçlara değinirsek Brandorf ve Holmberg 2010 yılında yaptığı araştırmaya göre makro ekonomik verilerden en çok etkisi olan veri işsizlik oranı olmuştur. Artan işsizlik oranı CDS puanını artırıcı etkiye sahip olduğu sonucuna varmıştır. Fontana ve Scheicher ise daha kısa dönem verileri incelemiş ve risk iştahındaki artışın CDS puanında güçlü düşürücü etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırmaların sonucu olarak makro yada mikro finansal verilerdeki düzelmenin CDS primlerini düşürücü , bu verilerdeki bozulmanın ise CDS primlerinde yükseltici etkisi olduğu yönünde genelleme yapabiliriz.

TÜRKİYE CDS PRİMİ NASIL YORUMLANIR?

Farklı araştırmaların sonucunda CDS primlerinin ülke piyasalarını analiz etmede kredi derecelendirme kuruluşlarına göre daha bağımsız ve tutarlı oldukları görülmüştür. Bu sebeple BİST etkinliği yüksek olan yabancı yatırımcı için önemli bir başvuru kaynağıdır. Bozulan finansal veriler ülkemizin CDS puanını yükseltici etkiye sebep olacak buda ülkede ki risk iştahını düşürücü etki yapacaktır. Tersi durumda finansal verilerdeki düzelme ise CDS puanını düşürecek risk iştahında ise yükseltici etki yapacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir