TEKNİK ANALİZ

 

Her yatırımcı yapacağı yatırımın kendisine karlı bir şekilde dönmesini ister. Bu gerçek ev, araba, menkul ya da gayrimenkul yatırım olsun değişmez. Alışverişlerinden kazançlı çıkmak ister. Bu sebeple de yapacağı yatırımı kendisine göre bazı analizlerle değerlendirerek doğru alım satım kararını vermek ister.

Teknik analizde bize piyasalarda vereceğimiz alım satım kararlarından önce başvuracağımız analiz yöntemlerinde biridir. Peki, Teknik Analiz nedir ve bize doğru karar almamızda nasıl yardımcı olur?

İsterseniz önce teknik analizin ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Teknik analiz, incelenen bir kıymetin geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte fiyatların nasıl hareket edeceğini, yönünü ve ne kadar gidebileceğini tahmin etmek için kullanılır. Fiyat hareketleri ve hacimler veri olarak alınır. Haber akışları ise hesaba katılmaz. Aslında bu noktada geliştiricisi Charles Dow un adı ile anılan Dow Teorisi ilkelerinden ilkinden bahsetsek yerinde olacaktır: “Ortalamalar(fiyat, endeks) her şeyi içerir.

Bu ilke teknik analizin temel mantığını oluşturur. Gelecekte oluşacak haber akışlarının benzerinin zaten geçmişte oluştuğunu ve fiyat hareketlerini etkileyerek fiyatlandığını anlatır. Bu durumda geriye sadece geçmiş fiyat hareketlerini doğru yorumlamak kalacaktır. Doğru yorumları yapabilmek içinde elimizde geçmişten bugüne gelen meşhur matematikçi, ekonomist, fizikçilerin geliştirdiği ve analistler tarafından da geniş kabul görmüş birtakım araçlar bulunmaktadır. Bunlar indikatör dediğimiz göstergeler ve formasyon dediğimiz bazı kalıplardır. Başlığımız altında en çok kullanılan indikatör ve formasyonların kullanımını değişik örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Anlatılan konulardan sonra değişik endeksler üzerinde uygulama yapmanız faydanıza olacaktır. Zira grafik okuma yeteneği, ne kadar çok uygulama yapılırsa o kadar çok gelişecektir. Bu durum yatırımlarınızı direk olarak etkileyecektir. Hisse analiz bölümümüzde günlük olarak paylaşacağımız hisselerin teknik analizlerinden bu bağlamda faydalanabilirsiniz.teknik analiz bölümümüzde üç ana başlık bulacaksınız. Bunlar;

  1. Kavramlar
  2. Formasyonlar
  3. İndikatörler